Midnight Ramblers aller første spillejobb.
Underground Rock'n rollpub 20. aug 1990

Besetningen den gang var: Jan Gulliksen, Torstein Oliversen, Bent Michalsen, Leif Bredland og Erik Rønli

Young and beautiful...Første bandbilde!
SweetVirginia
Det va på den
tiå hår va inn!
On drums Erik Rønli
and guitar Leif "Leffi" Bredland